Terug

Certificering

VA-keur

Wat is het

VA-keur. Dé veiligheidskeuring van arbeidsmiddelen

 

VA-Keur is hét keurmerk voor veilige arbeidsmiddelen. Van klein elektrisch- of motor aangedreven handgereedschap en arbeidsmiddelen, tot grote machines en werktuigen, die worden ingezet in de agrarische sectoren, de groenvoorzieningssector, de infra- en cultuurtechnische sector, de bouw- en de logistieke sector en binnen (semi)) overheidssectoren.

 

VA-keur is een onafhankelijk en kwalitatief hoogstaand veiligheidsinspectiesysteem. VA-keur veiligheidskeuringen van arbeidsmiddelen worden uitsluitend uitgevoerd door keuringsbedrijven die zijn aangesloten bij brancheorganisatie Fedecom.

Wat betekent het voor ons

Keuren arbeidsmiddelen: onafhankelijk en deskundig

Voor het keuren van arbeidsmiddelen gebruikt VA-keur een onafhankelijke en gecertificeerde keuringsmethode. Certificering vindt plaats volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

 

Eén partner voor de keuring van al uw arbeidsmiddelen

De keurbedrijven aangesloten bij VA-keur werken uitsluitend met ervaren monteurs die aanvullend zijn opgeleid en gecertificeerd tot keurmeester om kwalitatief hoogwaardige veiligheidsinspecties te kunnen uitvoeren. Als machine-eigenaar kunt u op deze manier terecht bij één partner, die zorgt dat al uw arbeidsmiddelen worden gekeurd en altijd voldoen aan wettelijke veiligheidseisen.

 

Keuren arbeidsmiddelen door gecertificeerde keurbedrijven

Alle VA-keur keuringsbedrijven zijn VA-keur gecertificeerd. Omdat we het belangrijk vinden dat bedrijven die arbeidsmiddelen van anderen keuren, zelf hun zaken rondom veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) goed op orde hebben. Hiermee onderscheiden VA-keurbedrijven zich van andere bedrijven die arbeidsmiddelen keuren.

 

VA-keur garandeert kwaliteitsborging

VA-keurmeesters keuren arbeidsmiddelen volgens hoogwaardige kwaliteitsnormen. Om die kwaliteit te borgen worden de veiligheidsinspecties uitgevoerd volgens heldere procedures, vastgesteld in de VA-keur Richtlijn.

 

Kwaliteitsbewaking door steekproeven

Om de kwaliteitseisen bij het keuren van arbeidsmiddelen te waarborgen, laat VA-keur consequent onafhankelijke steekproeven uitvoeren. Iedere keurmeester krijgt daarmee te maken; een kwaliteitssteekproef door een onafhankelijke en deskundige inspecteur. Zo blijven de keurmeesters scherp en weet u als machine-eigenaar dat het keuren van arbeidsmiddelen goed gebeurt.

 

Keuradministratie altijd up-to-date

VA-keurmeesters registreren de keuring eenvoudig in het digitale keurregistratiesysteem. Als machine-eigenaar heeft u rechtstreeks toegang tot uw keuradministratie en -rapportage via uw eigen inlog. Zo heeft u 24/7 inzicht in de keurstatus van uw machinepark.

 

VA-keur ISO 27001 gecertificeerd

Om de veiligheid van de informatie in het digitale keurregistratiesysteem te garanderen, is VA-keur ISO 27001 gecertificeerd. VA-keur is het enige keurmerk voor het keuren van arbeidsmiddelen in Nederland met deze certificering.

 

VA-keur: de zekerheid van veilig werken

  • Eén keurmerk voor álle arbeidsmiddelen
  • Onafhankelijke veiligheidskeuring volgens hoogste kwaliteitsnormen
  • Keuringssysteem met solide kwaliteitscontroles
  • Keuring en onderhoud efficiënt te combineren
  • Alleen deskundige en ervaren keurmeesters
  • Door de Nederlandse Arbeidsinspectie én verzekeraars erkend als gerenommeerd keurmerk voor veilige arbeidsmiddelen
  • Digitale registratie van uw keuringen
  • ISO 27001 gecertificeerd

Voor meer informatie

Bel met
(015)369 99 99
of mail naar
info@a-blijleven.nl