COM-VCA keuren

COM-VCA keuren is eem verplichtingen uit de ARBO wet. Werkgevers worden door de ARBO wet verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van hun materieel. Werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat het materieel waar zij mee werken veilig is. Het is de taak van de werkgever om dit aan te tonen. Werkgevers krijgen in toenemende mate de verantwoordelijkheid toegeschoven voor ongevallen waarbij technische voorzieningen een rol spelen. Op verzoek van de arbeidsinspectie dient de werkgever aan te tonen dat deze al het mogelijke heeft gedaan om de veiligheid van het aanwezige materiaal te waarborgen. Een officieel keuringsrapport (COM-keur) van BLIJLEVEN als COM-VCA-Keuringsbedrijf  is hiervoor de beste vrijwaring!!

Veiligheid voorop

De COM-VCA-Keuringsbedrijven zijn gecertificeerd volgens de Veiligheids Checklijst Aannemers. Dus kunt u er op vertrouwen dat alle werkzaamheden (keuringen, onderhoud en reparaties) deskundig én veilig worden uitgevoerd. Het VCA-certificaat geldt in eigen werkplaats én voor werkzaamheden op locatie. Ook op locaties waar VCA een vereiste is, kunnen wij als COM-VCA-Keuringsbedrijf u van dienst zijn

Onafhankelijk en deskundig

Wanneer u uw materieel laat keuren door ons als gecertificeerd COM-VCA-Keuringsbedrijf biedt dit u de volgende voordelen:  

  • aantoonbare deskundigheid;
  • vertrouwen van de arbeidsinspectie
  • onafhankelijkheid van de keuring;
  • duidelijke afspraken
  • aantoonbare gedragen verantwoordelijkheid bij ongevallen;
  • directe signalering van gevaarlijke situaties;
  • duidelijke rapportage

  Kortom: een zorg minder!!